Drljače


Laka klinasta drljača je namenjena za dopunsku obradu zemljišta kao što je predsetvena priprema, čišćenje i ozračivanje pašnjaka i travnjaka i ostale poslove. Jednostavna i pouzdana konstrukcija garantuju lak i dugotrajan rad. Mogućnost sklapanja krila omogućuje siguran transport na javnim putevima i veliki radni zahvat u eksploataciji.


Naziv proizvoda Cena Radna s Ram Klin Snaga
Laka drljača trokrilna bez rotora 3016.30 490 2,9 Fi 48.3 16x16 40-50 KS
Laka drljača trokrilna sa rotorom 3116.30 740 40-50 KS
Laka drljača četvorokrilna bez rotora 3016.40 650 3,7 Fi 48.3 16x16 60-65 KS
Laka drljača četvorokrilna sa rotorom 3116.40 960 60-65 KS
Laka drljača petokrilna bez rotora 3016.50 850 4,7 Fi 48.3 16x16 75-80 KS
Laka drljača petokrilna sa rotorom 3116.50 1250 75-80 KS
Poluteska drljaca 3030.25 fix sa 2 reda rotora 1650 3 80x80 25x25
Poluteska drljaca 3040.25 sa 2 reda rotora 2650 4 80x80 25x25
Poluteska drljaca 3045.25 sa 2 reda rotora 2800 4,5 80x80 25x25
Poluteska drljaca 3050.25 sa 2 reda rotora 2950 5 80x80 25x25
Poluteska drljaca 3055.25 sa 2 reda rotora 3200 5,5 80x80 25x25
Poluteska drljaca 3060.25 sa 2 reda rotora 3400 6 80x80 25x25
Poluteska drljaca 3065.25 sa 2 reda rotora 3650 6,5 80x80 25x25
Teska drljaca 3130.30 fix sa 2 reda rotora 2250 3 100x100 30x30
Teska drljaca 3140.3 sa 2 reda rotora 3300 4 100x100 30x30
Teska drljaca 3145.3 sa 2 reda rotora 3600 4,5 100x100 30x30
Teska drljaca 3150.3 sa 2 reda rotora 3900 5 100x100 30x30
Teska drljaca 3155.3 sa 2 reda rotora 4200 5,5 100x100 30x30
Teska drljaca 3160.3 sa 2 reda rotora 4500 6 100x100 30x30
Teska drljaca 3165.3 sa 2 reda rotora 4700 6,5 100x100 30x30
Doplata za veći ram poluteskih i teških drljača 200
Ojačani ram sa 10 mm debljine zida rama 700