Plugovi nošeni obrtni


Obrtni plugovi su namenjeni za duboko i predsetveno oranje na lakim i teškim zemljištima. Dobro prevrću zemljište i zaoravaju biljne ostatke. Posebna karakteristika je što zaoranu površinu ostavljaju ravnu (bez razora). Uspešno se primenjuju kako u ravničarskim tako i u brdovitim predelima. Obrtanje pluga je hidrauličnim cilindrom, a agregatiranje sa traktorima I i II kategorije vrši se poluautomatski.


Naziv proizvoda Cena Rastojanje Radna širina Masa Snaga
Plug 1130.20 3250 85 2 x 30 cm 405 60 KS
Plug 1135.20 IH glavama 4060 88 2 x 35 cm 520 75 KS
Plug 1135.30 IH glavama 5160 88 3 x 35 cm 785 95 KS