Plugovi nošeni standard


Plugovi su namenjeni za osnovnu obradu zemljišta (duboko i setveno oranje) na individualnim gazdinstvima. Pogodni su za korišćenje na svim tipovima zemljišta. Primenjuju se kako u ravničarskim tako i u brdsko-planinskim predelima. Dobro prevrću zemlju i zaoravaju biljne ostatke i stajnjak. Uspešno rade i na nagnutim parcelama. Koriste se i za ljuštenje strnjišta posle žetve žitarica.


Naziv proizvoda Cena Širina Masa Snaga
Plug 1040.10 kpt. sa crtalom 580 1 x 40 cm 145 36 KS
Plug 1025.20 NK, kpt. sa 2 crtala 820 2 x 25 cm 231 36KS
Plug 1025.20 VK, kpt. sa 2 crtala 820 2 x 25 cm 235 36 KS
Plug 1030.20 NK, kpt. sa 2 crtala 900 2 x 30 cm 245 42 KS
Plug 1030.20 VK, kpt. sa 2 crtala 900 2 x 30 cm 251 42 KS
Plug 1035.20 kpt. sa 2 crtala 1510 2 x 35 cm 290 60 KS
Plug 1040.20 kpt. sa 2 crtala 1640 2 x 40 cm 324 65-70 KS
Plug 1025.30 kpt. sa 3 crtala 1260 3 x 25 cm 360 60 KS
Plug 1030.30 kpt. sa 3 crtala 1570 3 x 30 cm 375 70 KS
Plug 1035.30 kpt. sa 3 crtala 2130 3 x 35 cm 440 82 KS
Plug 1040.30 kpt. sa 3 crtala 2200 3 x 40 cm 450 88-95 KS
Plug 1025.20 P sa 1 crtalom pomerajuci 920 2 x 25 cm 287 36-48 KS