Podrivači

Naziv proizvoda Cena Radna tela Ram Radna dubina Snaga
Podrivac 9015.3 sa rotorom 3500 3 100x100 55 cm 120 KS
Podrivac 9020.5 sa rotorom 4000 5 100x100 55 cm 160KS
Podrivac 9025.7 sa rotorom 5500 7 100x100 55 cm 210 KS
Podrivac 9030.9 sa rotorom 7000 9 100x100 55 cm 270 KS