Setvospremači

Naziv proizvoda Cena Radna niz Ram Masa Snaga
Setvospremač 6018.21 - 1 rot bez tock. 680 180 cm 12 x 50 mm
Setvospremač 6021.21 - 1 rot bez tock. 850 210 cm 12 x 50 mm 350 kg 50 KS
Setvospremač 6025.21 - 1 rot bez tock. 990 250 cm 12 x 50 mm 410 kg 55 KS
Setvospremač 6018.20 - 2 rot+tock. 1090 180 cm 12 x 50 mm
Setvospremač 6021.20 - 2 rot+tock. 1130 210 cm 12 x 50 mm 350 kg 50 KS
Setvospremač 6025.20 - 2 rot+tock. 1300 250 cm 12 x 50 mm 410 kg 55 KS
Setvospremač 6029.20 - 2 rot+tock. 1560 290 cm 12 x 50 mm 460 kg 65 KS