NOŠENE TANJIRAČE V

Naziv proizvoda Cena Radni zahvat Ram (Cevi) Masa Pogonska snaga
Tanjirača V 7020.20 / 460 1330 180 cm 80 x 80 x 5 mm 430 kg 40 KS
Tanjirača V 7020.24 / 460 1490 220 cm 80 x 80 x 5 mm 540 kg 50 KS
Tanjirača V 7020.28 / 460 1690 260 cm 80 x 80 x 5 mm 650 kg 65 KS
Tanjirača V 7020.20 / 510 1460 180 cm 90 x 90 x 5 mm 500 kg 50 KS
Tanjirača V 7020.24 / 510 1690 220 cm 100 x 100 x 5 mm 610 kg 60 KS
Tanjirača V 7020.28 / 510 1890 260 cm 100 x 100 x 5 mm 720 kg 75 KS
Tanjirača Vučena 7130.24 / 560 3570 20 / 240 cm 120 x 120 x 5 mm 1350 kg 70 KS
Tanjirača Vučena 7130.26 / 560 3630 20 / 260 cm 120 x 120 x 5 mm 1400 kg 75 KS
Tanjirača Vučena 7130.28 / 560 3690 20 / 280 cm 120 x 120 x 5 mm 1450 kg 80 KS
Tanjirača Vučena 7130.30 / 560 3870 20 / 300 cm 120 x 120 x 5 mm 1600 kg 85 KS
Tanjirača Vučena 7130.32 / 560 4380 20 / 320 cm 120 x 120 x 5 mm 1750 kg 90 KS
Tanjirača Vučena 7130.34 / 560 4580 20 / 340 cm 120 x 120 x 5 mm 1950 kg 100 KS
Tanjirača Vučena 7130.36 / 560 4760 20 / 360 cm 120 x 120 x 5 mm 2100 kg 110 KS
Tanjirača Vučena 7140.24 / 560 4140 20 / 240 cm 200 x 100 x 5 mm 1450 kg 75 KS
Tanjirača Vučena 7140.26 / 560 4310 20 / 260 cm 200 x 100 x 5 mm 1500 kg 80 KS
Tanjirača Vučena 7140.28 / 560 4520 20 / 280 cm 200 x 100 x 5 mm 1550 kg 85 KS
Tanjirača Vučena 7140.30 / 560 4690 20 / 300 cm 200 x 100 x 5 mm 1700 kg 90 KS
Tanjirača Vučena 7140.32 / 560 4890 20 / 320 cm 200 x 100 x 5 mm 1850 kg 95 KS
Tanjirača Vučena 7140.34 / 560 5280 20 / 340 cm 200 x 100 x 5 mm 2050 kg 105 KS
Tanjirača Vučena 7140.36 / 560 5350 20 / 360 cm 200 x 100 x 5 mm 2200 kg 115 KS
Tanjirača Vučena 7140.24 / 610 4890 20 / 240 cm 200 x 100 x 6 mm 1650 kg 95 KS
Tanjirača Vučena 7140.26 / 610 5110 20 / 260 cm 200 x 100 x 6 mm 1750 kg 100 KS
Tanjirača Vučena 7140.28 / 610 5330 20 / 280 cm 200 x 100 x 6 mm 1900 kg 110 KS
Tanjirača Vučena 7140.30 / 610 5550 20 / 300 cm 200 x 100 x 6 mm 2100 kg 115 KS
Tanjirača Vučena 7140.32 / 610 5770 20 / 320 cm 200 x 100 x 6 mm 2300 kg 120 KS
Tanjirača Vučena 7140.34 / 610 6000 20 / 340 cm 200 x 100 x 6 mm 2450 kg 125 KS
Tanjirača Vučena 7140.36 / 610 6220 20 / 360 cm 200 x 100 x 6 mm 2600 kg 135 KS
Rotor vuč. Tanjir. 24-28 nazub. 630
Rotor vuč. Tanjir. 30-32 glatak 700
Rotor vuč.tanjir. 34-36 glatak 750